​5th  Anniversary

โทร +66 (0) 2 077 4149

วิธีการชำระเงิน

รายละเอียดและขั้นตอนการชำระค่าบริการ

ชำระเงินด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

ธนาคาร
สาขา
เลขบัญชี
ประเภทบัญชี
ชื่อบัญชี

กรุงศรีอยุธยา

กสิกรไทย
 
กรุงเทพ
 
ไทยพาณิชย์
 
กรุงไทย

สี่แยกวังหิน
 
เพียวเพลส รามคำแหง 110
 
บางกะปิ
 
ย่อยเซ็นจูรี่เดอะมูฟวี่พลาซ่า
 
ลาดปลาเค้า 41

214-139-8068
 
994-208-5319
 
105-486-1842
 
208-207-0552
 
199-022-6752

ออมทรัพย์

ออมทรัพย์

ออมทรัพย์

ออมทรัพย์

ออมทรัพย์

วรัลภัทร มาคงกุล

วรัลภัทร มาคงกุล

วรัลภัทร มาคงกุล

วรัลภัทร มาคงกุล

วรัลภัทร มาคงกุล

กรุณาตรวจสอบเลขบัญชีก่อนการโอนเงินทุกครั้ง  Bluebird Booking  ไม่รับการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้

คุณสามารถโอนเงินผ่านธนาคารในทางเลือกที่คุณสะดวก ไม่ว่าจะเป็น การโอนผ่านตู้ ATM , โอนผ่านธนาคาร , หรือ ใช้บริการ internet-banking ของแต่ละธนาคาร (วิธีการอาจแตกต่างกันในแต่ละธนาคาร)

ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต VISA / Master Card / JCB / Union Pay

มีค่าธรรมเนียมการชำระเงิน 3.5% สำหรับบัตรเครดิต VISA / Master Card / JCB / Union Pay
 ** หากต้องการชำระเงินด้วยวิธีนี้ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราค่ะ **

ชำระเงินผ่านบิล / Bill Payment

มีค่าธรรมเนียมการชำระเงิน 3.5% สำหรับจุดรับชำระผ่านเคาน์เตอร์ต่างๆได้ดังนี้ , 
Tesco Lotus, Just Pay, mPay, SCB, BAY, Family Mart , Pay@Post 

 ** บริการนี้สามารถชำระเงินได้ไม่เกิน 30,000 บาท
 ** หากต้องการชำระเงินด้วยวิธีนี้ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราค่ะ **

คลิ๊กที่นี่ ....
เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ของเรา