ติดต่อโทร : 087-795-6086

 ​5th  Anniversary

บินตรงสู่  พม่า

บินตรงสู่ย่างกุ้ง, มัณฑะเลย์  สักการะมหาสถานเจดีย์ชเวดากอง พระมหามัยมุนี กราบไหว้ขอพรเทพทันใจ  เดินทางตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ ที่นี่

Posted On 24/07/2017 - BluebirdBooking

บินตรงสู่ พม่า ราคาประหยัด

ตั๋วเครื่องบินราคาถูกจากกรุงเทพไปพม่า (ย่างกุ้ง,มัณฑะเลย์)  

จองตั๋วเครื่องบิน
จองด่วน:   ตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2560​
ช่วงเวลาเดินทาง:
วันนี้  – 30 กันยายน 2560

บินตรง สู่พม่า บูชา 5 มหาสถานศักดิ์สิทธิ์

เผื่อใครอยากจะเดินทางไปสักการะบูชาเพื่อเป็นสิริมงคลในชีวิต 
วันนี้จึงนำเอา 5 มหาบูชาสถาน สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของประเทศพม่า
มาแนะนำกัน 

ออกเดินทางเริ่มต้นจาก กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)

ย่างกุ้ง (RGN)
​มัณฑะเลย์ (MDL)**


** เส้นทางมัณฑะเลย์ ทำการบินทุกวัน จันทร์,พุธ,เสาร์
** เส้นทางย่างกุ้ง ทำการบินทุกวัน

​​
3,600  บาท
3,055  บาท

​​** เงื่อนไขบัตรโดยสาร

  • สำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันนี้  – 30 กันยายน 2560
  • สามารถเดินทางได้ตั้งแต่วันนี้  – 30 กันยายน 2560
  • ราคาที่แจ้งรวมภาษี และค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว
  • ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนภาษี ณ วันออกตั๋ว
  • ฟรี กระเป๋าขึ้นเครื่อง 07 กิโลกรัม และโหลดสัมภาระได้ 20 กิโลกรัม
  • ฟรี บริการขนมและน้ำดื่มบนเครื่อง
  • ฟรี เลือกที่นั่งที่ชอบได้ล่วงหน้า ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
  • จำนวนที่นั่งมีจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน และอาจไม่มีให้บริการในบางเที่ยวบิน

1. พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เมืองย่างกุ้ง

2. พระธาตุอินทร์แขวน หรือ  พระธาตุเจดีย์ไจก์ถิโย  เมืองไจ้ก์โถ่

3. มหาเจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม

4. เจดีย์ชเวมอดอร์ (พระธาตุมุเตา) เมืองบะโก (หงสาวดี)

5. พระมหามัยมุนี เมืองมัณฑะเลย์

​​บัตรท่องเที่ยวสิงคโปร์ ราคาประหยัด:    https://goo.gl/wb23Eb
จองโรงแรม ผ่าน Agoda:    https://goo.gl/bKz5iz
จองบัตรโดยสารหมู่คณะ:    https://goo.gl/jYbmLJ
-----------------------------------------------------