ติดต่อโทร : 087-795-6086

 ​5th  Anniversary

Korean  Airlines

ตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ บินตรงสู่เกาหลี กับสายการบินระดับ 5 ดาว
โซล ปูซาน ที่นี่ จองเลย!

Posted On 15/07/2017 - BluebirdBooking

บินลัดฟ้าสู่เกาหลี 

อัตราค่าโดยสารราคาพิเศษ บินตรงจากกรุงเทพฯ สู่ เกาหลีใต้

จองตั๋วเครื่องบิน
จองด่วน:   ตั้งแต่วันนี้ - 31 สิงหาคม 2560
ช่วงเวลาเดินทาง:  


* ปูซาน วันนี้ - 30 มิย 60| 01-30 พย 60 | 06-24 ธค 60 | 01 มค - 04 เมย 61 | 14 - 30 เมย 61
* โซล วันนี้ - 30 มิย 60| 01-30 พย 60 | 01 มค - 31 มีค 61

ออกเดินทางเริ่มต้นจาก กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)

โซล (ICN)
​ปูซาน (PUS)


​​
14,880  บาท
13,720  บาท

​​** เงื่อนไขบัตรโดยสาร

  • สำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 สิงหาคม 2560
  • สามารถเดินทางได้ตามช่วงวันเวลาที่ระบุข้างต้นเท่านั้น
  • ต้องสำรองที่นั่งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง
  • ราคาที่แจ้งรวมภาษี และค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว
  • ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนภาษี ณ วันออกตั๋ว
  • ฟรี กระเป๋าขึ้นเครื่อง 12 กิโลกรัม และโหลดสัมภาระได้ 23 กิโลกรัม
  • ฟรี บริการอาหารร้อนและน้ำดื่มบนเครื่อง
  • ฟรี เลือกที่นั่งที่ชอบได้ล่วงหน้า ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
  • จำนวนที่นั่งมีจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน และอาจไม่มีให้บริการในบางเที่ยวบิน
​​บัตรท่องเที่ยวสิงคโปร์ ราคาประหยัด:    https://goo.gl/wb23Eb
จองโรงแรม ผ่าน Agoda:    https://goo.gl/bKz5iz
จองบัตรโดยสารหมู่คณะ:    https://goo.gl/jYbmLJ
-----------------------------------------------------